Gustav Suits.
1. N. Andresen. - Raamat noorest Gustav Suitsust. - Keel ja Kirjandus 9/1965

2. Gustav Suitsu kirjad Hella Murrikule. - Keel ja Kirjandus 2/1966
3. N. Andresen. - Gustav Suitsu kirju F. Tuglasele. - Keel ja Kirjandus 3/1965
4.L. Rootsimäe. - Gustav Suitsu esivanematest. - Keel ja Kirjandus 12/1967
5. N. Andresen. - Gustav Suitsu kõne Helsingis pärast Veebruarirevolutsiooni. - Keel ja Kirjandus 3/1967
6. Pill. - Mälestusi Gustav Suitsust. - Keel ja Kirjandus 3/1970
7. O. Jõgi. - Gustav Suitsu kirjad J. Aavikule. - Keel ja Kirjandus 9, 19/1969
8. Martinson. - Gustav Suitsu poolelijäänud kavatsused. - Keel ja Kirjamdus      12/1970
9. E. Parek. - Mälestusi Gustav Suitsust. - Keel ja Kirjamdus 9/1968
10. E. Roos. - Gustav Suits gümnaasiumiõpingute esimesel poolel. - Keel ja Kirjandus 1, 2/1972
11. E. Roos. - Gustav Suits vana ja uue sajandi käänul. - Keel ja Kirjamdus 1,  2/1973
12. N. Andresen. - Tuulemaa. Pilguheit Gustav Suitsu luule teise perioodi. -         Keel ja Kirjandus 11/1973
13. E. Roos. - Gustav Suits ja "Eesti Külvaja". - Keel ja Kirjandus 7, 8/1974
14. N. Andresen. - Elu tuli. Gustav Suitsu tulek luulesse. - Keel ja Kirjandus         10/1977
15. Gustav Suitsu iseloomustus aastast 1929. - Keel ja Kirjandus 1/1979
16. A. Undla-Põldmäe. - Gustav Suits Viru lauliku sünnimail. - Keel ja         Kirjandus 11/1983
17. K. Taev. - Gustav Suitsu kirjandusteaduslikust tegevusest. - Keel ja Kirjandus 1/1983
18. M. Soidro. - Kujundi struktuurist. G. Suits. Tuulemaa. - Keel ja Kirjandus        11/1983
19. K. Muru. - Gustav Suits eesti luules. - Keel ja Kirjandus 11/1983
20. T. Kuldsepp. - Gustav Suitsu luule retseptsioonist Soomes. - Keel ja         Kirjandus 11/1983
21. P. Olesk. - Gustav Suitsu kirjavahetuste publitseerimisest. - Keel ja         Kirjandus 11/1983
22. E. Nirk. - Rmt.: Eesti kirjandus.- lk. 106-110
23. K. Muru. - Tuulelaste perest. - Rmt.: Kirjanduse jaosmaa `83. - lk. 63-70
24. M. Mäger. - Väliseid valgushelke "Elu tules". - Keel ja Kirjandus 1/1975
25. J. Šumakov. - Kokkupuuteid Gustav Suitsuga. - Rmt.: Tartu tiivustusel,         1985. - lk. 99-110
26. N. Andresen. - Gustav Suitsu luule pärast "Tuulemaad". - Rmt.: Suits ja         tuli, 1983. - lk. 47-66
27. N. Andresen. - Gustav Suitsu luulest 1913-1916. Samas; lk. 67-96
28. N. Andresen. - Häitsmemees ja hämariklased. G. Suitsu luulest 1920-ndate aastate alguses. Samas; lk. 97-125
29. N. Andresen . - Rängast ringist. G. Suitsu murranguaastate luulest. Samas;  lk. 126-154
30. N. Andresen. - Lahtisi lehti Gustav Suitsu luulest. Samas; lk. 155-187
31. N. Andresen. - Üks hinnang Gustav Suitsule. Samas; lk. 187-189
32. N. Andresen. - Gustav Suits. 30. XI 1883 - 23. V 1956. Samas; lk. 190-194
33. E. Sõgel. - Gustav Suitsu elu- ja luuletajateest. - Rmt.: Kirjandusloo         lehekülgedelt, 1963. - lk.173-246
34. N. Andresen. - Üle rusu. Märkmeid Gustav Suitsu 1940-1941. a. luuleainete   küpsemisest. - Looming 1/1988
35. V. Adams. - Intiimne Gustav Suits. - Looming 11/1983
36. L. Raud. - Meenutades Gustav Suitsu. - Looming 11/1983
37. E. Siirak. - Gustav Suitsust 1930.-ndate aastate vaateveerult. - Looming  11/1983
38. A. Vinkel. - Gustav Suits, nii nagu mina teda tundsin. - Looming 11/1983
39. E. Roos. - Gustav Suitsu murranguline õppeaasta. - Looming 1/1979
40. A. Annist. - Gustav Suits kui kirjandusteadlane. - Looming 11/1968
41. M. Mäger. - Gustav Suitsu kolm kirja Juhani Ahole. - Keel ja Kirjandus         4/1985
42. P. Villak. - Noore Gustav Suitsu kiri Jaan Jungile. - Keel ja Kirjandus         2/1986
43. A. Järv. - Lisandusi noore Gustav Suitsu tegevuse kohta 1901-1902. - Keel  ja Kirjandus 7/1987
44. M. Mäger. - Murrangujooni. Gustav Suitsu "Maikellukeste" taust ja       struktuur. - Keel ja Kirjandus 10/1992
45. R. Hinrikus. - Gustav Suitsu muusad. - Kultuur ja Elu 10/1993
46.R. Hinrikus. -  Kui kodumaa parim hääl sinuga vahetevahel kõneleb. 110       aastat Gustav Suitsu sünnist. - Postimees 276/1993
47. Gustav Suitsu viimasest värsikogust. G. Suits. Tuli ja tuul. - Looming         10/1965
48. M. Kalda. - Elu tule laulik. G. Suits. Luuletused. - Looming 8/1966
49. N. Andresen. -Maailma vari üle rohtaia. G. Suitsu luulest 1913-1916. -         Looming 11/1963
50. A. Palm. - Gustav Suitsust aastakümnete takka. - Looming 11/1963
51. N. Andresen. - Gustav Suitsu kirjanduslooline noorustöö. G. Suits. Eesti         kirjandus, 1908. - Looming 10/1968
52. N. Andresen .- Gustav Suits. 30. XI 1883- 23. V 1956. - Sirp ja Vasar,         48/1975
53. O. Kruus. - Rmt.: Apokriiva lood. - lk-57-68
54. R. Põder. - Igavene võlg. - Nõukogude Naine 9/1978
55. H. Peep. - Gustav Suitsu kirjandusteoreetiline algatuslikkus. - Sirp ja Vasar   47/1983
56. V. Vaher. - Gustav Suits ja kolmas tee. G. Suitsu luule. - Sirp 35/1992
57. J. Roos.  - Ülikooli õppejõudude kultuurivarad sõjatules. - Akadeemia        2/1989