August Kitzberg.
1. F. Tuglas. - August Kitzbergi elu ja looming. - Looming  5/1946

2. L. Remmelgas. - Kitzbergi ja Kitzbergist lugedes. - Looming 12/1955
3. August Kitzbergi juubeli tähistamine. - Looming 1/1956
4. A. Vinkel. - Kitzberg-prosaist nõukogude lugeja laual. - Looming 4/1956
5. V. Alttoa. - August Kitzbergi dramaturgiast. - Looming 8/1958
6. A. Järv. - Kitzbergi draamalooming võõrkeelsetel lavadel. - Looming 2/1967
7. H. Siimisker. - Arutlusi "Libahundi" uuslavastuse puhul - Looming 5/1969
8. H. Siimisker. - Kaks retsensiooni alustepanijate loomingu kohta. A. Kitzberg "Laseb käele suud anda" Vanemuises. - Looming 7 ja 8/1970
9. O. Kruus. - Rmt. : Apokriiva lood, lk. 44-47
10. V. Alttoa. - Rmt.: August Kitzberg (Eesti kirjamehi).
11. A. Vinkel. - Uus monograafia eesti realismi ajaloost. - Keel ja Kirjandus 5/1960
12. V. Alttoa. - Uusi Kitzbergi-materjale TA Kirjandusmuuseumis, - Keel ja Kirjandus 4/1959
13. V. Alttoa. - Lisandeid A. Kitzbergi draamade saamisloole. A. Kitzbergi kirjad Julius Reintamile. - Keel ja kirjandus 1/1961
14. H. Kattai. - August Kitzberg, Viljandimaa külaühiskonna meisterlik kujutaja. - Tee Kommunismile, Viljandi, 29.12/1960
15. M. Lepik. - Uusi materjale A. Kitzbergist  Eesti Kirjandusmuuseumis. - Rahva Hääl 05. 02/1959
16. M. Mulk. - Kas olete siin käinud? A. Kitzbergi elu ja tegevusega seotud paikadest Abja rajoonis. - Kommunist, 11. 08/1962
17. l. Niilus. - August Kitzberg ja meie. - Kommunist, 05. 02/1960
18. L. Niilus. - Seni tehtud ja edaspidisest. A. Kitzbergiga seotud paikade korrastamisest Abja rajoonis. - Sirp ja Vasar 21. 10/1960
19. A. Palm. - Rikas aasta Kirjandusmuuseumis kirjanduslooliste materjalide kogumise alal. A. Kitzbergi materjalide uusleid. - Looming 2/1959
20. A. Rennit. - Punga- Mardi ja Uba-Kaarli sünniaegadelt. Mälestusi A. Kitzbergist. - Rmt.: Mu meelen kuldne kodukotus.
21. P. Rummo. - Eesti kunstipärase lavakirjanduse algataja. - Rmt.: Turistina seitsmendas suurriigis".
22. P. Rummo. - August Kitzbergi luigelaul. Jutustus "Invaliid". -Samas.
23. R. Sarap. - Maailmavaate ja meetodi seosest realistlikus kirjanduses. - Looming 10/1961
24. R. Krusten. - Rmt.: Eesti lastekirjandus,1995. - lk. 74, 76, 92-95, 101, 108.
25. R. Põldmäe. - August Kitzberg. - Kalender, 1980, lk. 108.
26. Rmt.: Eesti kirjarahva leksikon, 1995. - lk. 204-205