Betti Alver.
1. "Looduse" romaanivõistluse meestest ja naistest. - Nool 17/1933

2. M. Sillaots. - Eesti naiskirjanikest. - Eesti Naine 10/1935
3. E.-V. Saks. - Betti Alveriga vestlemas. - Loomung 2/1936
4. A. Oras. - Noori  lüürikuid: Betti Alver. - Kevadik 6/1937
5. E. Kook. - Ebaluulelisi mõtteid ühe luuleantoloogia puhul: Arbujad. -       Üliõpilasleht 11-12/1938
6. A. Oras. - Saateks. Rmt.:Arbujad, 1938
7. "Tuulearmukest" külastamas. Betti Alver + Heiti Talvik= abielupaar       Talvikud. - Uudisteleht, 13. 03/1938
8. A. Kalvi. - Meie hilisema luule olemusest, sihtidest, "koolist" ja kriitikast. -      Üliõpilasleht, 4/1939
9. Kõnelusi ühest luuletusest. B. Alver. Jällenägemine. - Kunst ja Kirjandus       21/1940
10. J. Süstiste. - Meie uusromantika pärispoeesia, . Varamu, 5-6/1940
11. Eesti Kirjanike Liidu uusi liikmeid. - Sirp ja Vasar, 29. 12/1945
12. M. Mälk. - Lõpuni hävitada kodanlik natsionalism meie kultuurielus. -         Looming 5/1950
13. L. Remmelgas. - Rmt.: Palun sõna! , 1964. Vigadest ja väärhinnangutest.        Arbujad. - lk. 76-80 ja Looming 1/1956
14. Luuletaja 50. sünnipäeva puhul. B. Alver. - Edasi, 25. 11/1956
15. Betti Alver 50-aastane. - Looming 11/1956
16. Betti Alveri, Eesti nimeka kirjaniku ja luuletaja sünnist möödub 13. nov. viiskümmend aastat. - Nõukogude Naine 11/1956
17. O. Kuningas. - Betti Alver 50-aastane. - Sirp ja Vasar, 23.11/1956
18. 1208 aukirja. - Sirp ja Vasar, 26.04/1957
19. L. Remmelgas. - Rmt.: Kirjanduse sirvlaud, 1959. - lk. 357
20. T. Voitk. - Külaskäigust Betti Alveri juurde. - Kutsuv Rada (Tartu M.         Härma II keskkooli almanahh), 1961. - lk. 43-46
21. L. Metsar. - "Jevgeni Onegin" eesti keeles. - Kodumaa, 21. 02/1962
22. A. Ilves. - Tasa taibata on kergem: B. Alveri sünnipäeva tähistamisest Tartu  Luuleteatris. - Edasi, 5.12/1965
23. R. Neimar. - Betti Alveri õhtu. - Tartu Riiklik Ülikool, 03.12/1965
24. P.-E. Rummo. - Mõni sõna ühelt Betti Alveri austajalt. - Edasi, 21.11/1965
25. Autasustamisi: Elisabet Mardi. t. Lepikule (Betti Alverile) Eesti NSV        teenelise kirjaniku aunimetuse andmine. - Rahva Hääl, 22.11/1966
26. Betti Alveri juubel. - Kodumaa, 23.11/1966
27. E. Jaksi. - Kirjandusõhtu Betti Alverist. - Edasi, 29.10/1966
28. E. Jaksi. - Kirjandusõhtu Tartus. - Sirp ja Vasar, 04.11/1966
29. A. Kaalep. - Neli kildu Betti Alverist. - Kultuur ja Elu 11/1966
30. O. Kangilaski. - Lauakõne Betti Alveri juubeliks. - Sirp ja Vasar,           25.11/1966
31. K. Krell. - Juubelikajasid välismaalt. - Sirp ja Vasar, 25.11/1966
32. K. Muru. - Rmt.: Vaateid kolmest aknast, 1975. Eluallikad on täis. -        lk.88-119 ja Looming 11/1966
33. O. Muusapoeg. - Kirjanduslikke kihermeid. - Noorus 11/1966
34. M. Nurme. - Mõtteid tähetunnil. - Nõukogude Naine 11/1966
35. A. Sang. - Betti Alveri tähtpäevaks. - Õhtuleht, 23. 11/1966
36. K. Süvalep. - "Ta rääkis helisevat eesti keelt" : Mõtteid Betti Alveri luulest.  - Edasi, 20. 11/1966
37. M. Tarand. - Taastulek "Tähetunniga". - Noorte Hääl, 23. 11/1966
38. J. Toomla. - Betti Alveri tähetunnil. - Tahva Hääl, 23. 11/1966
39. Auhindamine Alatskivil: Betti Alverile luuletuse "Tähetund" eest Juhan          Liivi auhind. - Looming 5/1967
40. J. Eilart. - Kallis Juhan Liivi preemia laureaat, lugupeetav Betti Alver! -        Edasi 30. 04/1967
41. Kihermeid kirjanduslikelt käikudelt. Auhindamine Alatskivil. - Noorus         6/1967
42. J. Liivi nimeline auhind "Tähetunnil". - Noorte Hääl, 01. 05/1967
43. Juhan Liivi nimeline preemia Betti Alverile. - Kodumaa, 10. 05/1967
44. J. Nahkur. - Mälestusi Alverite perekonnast. - Punalipp, Jõgeva, 28.         01/1967
45. P. Rummo. - Rmt.: Eesti luule, 1967. - lk. 529
46. A. Sarapuu. - Külas Betti Alveril. - Punalipp, Jõgeva, 01.01/1967
47. H. Siimisker. - Betti Alver. - Sirp ja Vasar, 08. 09/1967
48. O. Kruus. -Rmt.: Naine hanesulega. Betti Alver proosakirjanikuna. - lk.200
49. K. Muru. - Rmt.: Vaateid mitmest aknast. Elukuulajale-kaasakumisejale. -         lk. 304-307
50. H. Puhvel. - Rmt.: Sõnad sõelaga sülessa. Algul oli mõte. - lk. 248-249
51. K. Tamberg. - "Loomingu" kirjanduspreemia. - Kodumaa, 19. 05/1971
52. I. Tamm. - Betti Alver 65-aastane. - Ühistöö, Rapla, 20. 11/1971
53. L. Iher. - Lüürilisest eneseväljendusest. B. Alver. Tähetund. - Keel ja         Kirjandus 8/1972
54. O. Kangilaski. - Värviline luule. Betti Alverit illustreerides. - Sirp ja Vasar, 14. 04/1972
55. L. Nõmm. - Rahvalik ja haarav poeesia. Betti Alver, Jõgevalt pärit luuletaja. - Punalipp, Jõgeva; 22. 04/1972
56. L. Nõmm. - Suure luule kodulätted: Jõgeva rajooni kajastusi B. Alveri         luulekogus "Eluhelbed". - Punalipp, Jõgeva; 23. 09/1972
57. Rmt.: Kirjanduse sirvlaud, 1974. - lk. 312
58. T. Žirmunskaja. - Kõik inimesed on sündinud mere ääres. - Sirp ja Vasar,       09. 08/1974
59. K. Muru. - Rmt.: Vaateid kolmest aknast, 1975. Ääremärkusi "Tähetundi"         lugedes. - lk. 235-243
60. V. Panso. - Rmt.: Portreed minus ja minu ümber, 1975. Portree tundmatust.  - lk. 125-132
61. H. Puhvel. -Rmt.:  Eesti kirjanduse biograafiline leksikon, 1975. -

 lk.24-25
62. Ü. Aloe. - Lauliku uksed käivad lahti hingede poolt. - Tee Kommunismile,        Viljandi, 30. 11/1976
63. Betti Alver 70 . - Koit, Põlva; 23. 11/1976
64. Betti Alveri juubeliks. - Kodumaa, 17. 11/1976
65. Betti Alveri tähtpäevaks. Juubeliõhtu kirjanike majas. - Õhtuleht, 20.         11/1976
66. A. Jänes. - Poetessi juubeliks. Ilmus kogu "Tuju". - Edasi, 1. 12/1976
67. H. Kall. - Külas Betti Alveril. - Punalipp, Jõgeva; 13, 16, 18. nov/1976
68. E. Liiv. - Betti Alveri luulega: Luuleõhtu TRÜ aulas. - Edasi, 20. 11/1976
69. K. Muru. - Betti Alveri viiskümmend elusõna. - Keel ja Kirjandus 11/1976
70. M. Nurme. - Luuletoast. - Nõukogude Naine 11/1976
71. P. Olesk. - Elulahkmel. - Tartu Riiklik Ülikool, 19. 11/1976
72. H. Peep. - Rmt.: Tähtraamat, 1978. - lk. 263-268 ning  Sirp ja Vasar 19.         11/1976
73. P.-E. Rummo. - Enne ja pärast "Eluhelbeid". - Noorte Hääl, 23. 11/1976
74. E. Süvalep. - Tuuletriller. - Edasi, 23. 11/1976
75. E. Süvalep. - Betti Alveri hilisluulet. - Looming 11/1976
76. R. Mirov. - Regilauluelementidest nüüdisluules. - Keel ja Kirjandus 5/1976
77. A. Jürgens. - Kolmest kirjanikust. - Edasi, 29. 03/1977
78. J. Nahkur. - Mälestusi Mart Alverist. - Punalipp, Jõgeva; 20. 08/1977
79. K. Muru.- Rmt.: Kirjanduse jaosmaa`76. Helde andja-helde anne. -

lk70-74
80. H. Remmel. - Rmt.: Vooremaa, 1978, lk. 102
81. A. Eelmäe. - Rmt.: Kirjanduse jaosmaa ´77. Sõnatundlikkus. - lk. 158
82. H. Kull. - "Tuulearmukese" autori juures. - Punalipp, Jõgeva; 15. 09/1979
83. M. Aligeri arvustus B. Alveri luulekogule. - Sirp ja Vasar, 14. 11/1980
84. K. Kurg. - Post faktum. B. Alver. Lendav linn. - Sirp ja Vasar, 26. 03/1980
85. V. Macura. - Eestimaa päevikud. - Edasi, 28. 06/1980
86. T. Tamm. - Impressioon. B. Alverist ja V. Otsusest. - Kultuur ja Elu 6/1980
87. B. Kangro. - Kirjandus seisab...elu vastandamises. Märkmeid noore Betti     Alveri kirjandusliku kreedo puhul. - Rmt.: Arbujad. Lund, 1981. -

lk. 206-221            
88. P.- E. Rummo. - Pilk Eesti luulesse 1976-1980. - Looming 5/1981
89. Ü. Tonts. - Novellipreemiast ja novellist. B. Alver. Kõmpa. - Sirp ja Vasar,  24. 06/1981
90. A. Alavainu. - Rmt.: Mul on vaid sõnad, 1977. - lk. 38
91. J. Kross. - Rmt.: Vahelugemised I, 1968. Kolm poetessi. - lk. 5-6
92. M. Nurme. - Imede avastajale Betti Alverile. - Looming 12/1966
     Rmt.:Maarjahein, 1967. -lk. 290-291
93. M. Raud. - Betti Alverile. - Sirp ja Vasar, 01. 10/1971
      Rmt.: Jälgede kiri, 1972, lk. 271 ja 136
94. P. Lias. - Üle sõnade serva, üle raamatu randi. - Rmt.: Kirjanduse jaosmaa ´80
95. P.-E. Rummo. - Poetria laureata. - Rmt.: Kirjanduskriitiku pilguga,         1979/1980
96. K. Muru. - Heiti Talviku kirjad Betti Alverile. - Keel ja Kirjandus 10/1993
97. L. Hainsalu. - Kolmas hääl kahekõne sekka. A. Paju."Betti, kibuvits õitseb". - Keel ja Kirjandus 10/1993
98. Ü. Tonts. - Betti Alveri proosat ajas ja hinnangutes. - Keel ja Kirjandus         11/1981
99. K. Ligi. - Betti Alveri tasakaal. B. Alver. Lendav linn. - Keel ja Kirjandus        12/1979
100. J. Kross. - Mu kolmest esimesest suurest Alveri-rõõmust. - Rmt.:           Vahelugemised IV, lk. 114-118
101. J. Kross. - Betti Alveri konverentsi avasõnad TRÜ aulas 24.11.1986. -           Rmt.: Vahelugemised V, lk. 125-128
102. T. Liiv. - Betti Alveri luule. - Looming 3/1980
103. K. Pruul. - Betti Alver: Raua poolt ja vastu. - Keel ja Kirjandus 11/1986
104. Betti Alver. - Edasi, 145/1989
105. S. Sinimets. - Luuletajapaar Tartu vaikuses. - Postimees 271/1991
106. H. Runnel. - Mälestusi Betti Alverist. - Keel ja Kirjandus 10/1989
107. P.-E. Rummo. - Kolmest momendist "Tähetunnis". - Looming 6/1967
108. A. Reinla. - Eluarvu otsimine. B. Alver. Eluhelbed. - Looming 5/1972
109. K. Muru. - Külalisena tähetoas. - Looming 11/1986
110. R. Veidemann. - Betti Alveri kreedost. - Sirp ja Vasar 47/1981
111. E. Süvalep. - Kaheksakümnendate aastate Betti Alver.- B. Alver. Korallid  Emajões. - Sirp ja Vasar 17/1987
112. A. Langemets. - " Kui ilu kaudu viivuks imetlend me tõde..." - Sirp ja           Vasar 47/1986
113. K. Muru. - Mälestusteraamat Betti Alverist: A. Paju "Betti, kibuvits           õitseb". - Akadeemia 1/1993
114. Intervjuu Betti Alverile. - Vikerkaar 5/1986
115. E. Süvalep. - Noor Betti Alver. - Vikerkaar 5/1986
116. H. Krull. - Betti Alver ja gootika: B. Alver. "Korallid Emajões." -            Vikerkaar 6/1986
117. O. Kruus. - Mälestusi kohtumistest kirjanikega. - Videvik 28/1999
118. H. Runnel. - Rmt.: Jooksu pealt suudeldud, 1998. - lk. 19, 67, 178-179,           311-314, 331, 425, 518.
119. R. Veidemann. - Rmt.: Olla kriitik..., 1986. - lk. 31, 47, 54, 67, 68-70, 71,          183, 194, 198, 199, 202, 232.
120. H. Grabbi. - Rmt.: Tulgu uus taevas, 1999. - lk. 18, 27, 58-62, 65, 100,            178-180, 187, 197, 201, 228, 240, 241, 253, 265.
121. A. Aspel. - Rmt.: Kirjad Pariisist, 2000. - lk. 267-270, 272, 274, 276,          280-290, 307, 315, 335, 338, 340, 371, 378, 399, 404, 422, 500, 533-534,537-538.
122. T. Kirss. - Arbuja hingemaal: Pilk B. Alveri luuleloomingule. - Edasi            225/1989