Marie Heiberg (Heinamägi; Miitra Vesta; Tuuletare, M.)
1. Marie Heibergile mälestuskivi. - Looming 10/1965
2. Õ. Kepp. - Hendrik Visnapuu neljas armastus. Mõningaid Marie Heibergi      luule aspekte XIX ja XX saj. vahetuse kujundussüsteemi taustal. - Looming      9/1990
3. Murelaps Uhtjärve kaldalt. Marie Heiberg. - Nõukogude Naine 11/1970
4. A. Eelmäe. - Lootuse ja mure laulik. Marie Heibergi meenutades. - Keel ja      Kirjandus 1/1966
5. R. Põder. - Patsient nr. 4532. M. Heiberg 10.09.1890 - 15.02.1942.          Novellivõistluse III auhind. - Looming 6/1984
6. Mälestussammas luuletajale. - Reede 37/1990
7. O. Kruus. - Rmt.: Apokriiva lood. - lk. 77-79
8. O. Kruus. - Rmt.: Naine hanesulega, 1971.
9. K. Veri. - Luuletaja Marie Heiberg kaasaegsete mälestustes. - Töörahva Elu,  25.10/1960
10. O. Säinas. - Tema laul jäi kostma. 70.-ks sünni-aastapäevaks. - Sirp ja        Vasar,  09.09/1960
11. K. Veri. - Traagilise saatusega luuletaja. - Noorte Hääl, 10.09/1960
12. Põhjavaim. M. Saare loodud segakoorilaul M. Heibergi sõnadele. - Kultuur        ja Elu  3/1994
13. I. Tael. - Täht tumedast Põhjamaa ööst. M. Heibergi 100. -ks            sünni-aastapäevaks. - Eesti Naine 9/1990
14. M. Heiberg. - Ma kirjutan... - Eesti Naine 9/1990
15. Rmt.:Eesti kirjanduse ajalugu, III, 1969. - lk. 57, 310, 319, 321, 323, 326, 485, 505-512, 643.
16. O. Kruus. - Rmt.: Kirjanduslik Otepää, 1969. - lk. 73, 86-89.