Kalju Lepik.
1. Kalju Lepiku luuletusi. - Kultuur ja Elu 11/1988
2. M. Soidro. - Kalju Lepiku ilmumine. - Postimees 239/1990
3. M. Soidro. - Ülestähendusi Kalju Lepikust. - Postimees 242/1990
4. P. Olesk. - Saatus elu keskel. - Postimees 192/1993
5. K. Muru. - Kalju Lepik juhuluuletajana. K. Lepik. Üle aegade Assamalla. -      Keel ja Kirjandus 7/1990
6. A. Oja. - Kalju Lepiku "Tõde ja õigus". - Keel ja Kirjandus 4/1991
7. A. Lõhmus. - Kalju Lepik ja eesti rahvusluse käekäik. K. Lepik. Öötüdruk. -      Looming 3/1993
8. A. Langemets. - Eesti Lepik Rootsi Kaljul. - Looming 10/1990
9. T. Liiv. - Kalju Lepik luuletajana. - Looming 10/1989
10. K. Lepik. - Mälestus olen ma ise möödunus. Intervjuu Sirje Ruutsoole. -       Looming 10/1989
11. K. Muru. - Ahel ja tuul. Kild K. Lepiku enesetunnetus lüürikast. - Keel ja       Kirjandus 10/1995
12. A. Mägi. - Kalju Lepik isiksusena. - Keel ja Kirjandus 10/1995
13. P.-E. Rummo. - Lähenedes K. Lepiku "Lili Marlenile". - Keel ja     Kirjandus 10/1995
14. P. Lias. - Punaste pihlade all. - Keel ja Kirjandus 10/1995
15. L. Andre. - Laastude lend. - Keel ja Kirjandus 10/1995
16. P. Olesk. - Kallis Kalju Lepik! - Looming 10/1995
17. Intervjuu Kalju Lepikuga. - Reede 47/1990
18. A. Valmas. - Maamuld jääb Eestimaaks. - Reede 40/1990
19. Õ. Kepp. - Painaja ja kiituse laul. - Reede 46/1990
20. J. Kronberg. - Kuminad ja parafraasid. Kalju Lepiku luule. - Postimees         247/1994
21. R. Krusten. - Rmt.: Eesti lastekirjandus, 1995. - lk. 104, 219
22. H. Grabbi. - Rmt.: Tulgu uus taevas, 1999. - lk. 18, 22, 23, 41, 47, 48, 65,        88, 89, 157, 189, 201, 227, 231, 235-237, 239, 242, 248, 254, 267.
23. K. Ristikivi. - Rmt. . Viimne vabadus, 1996. K. Lepik. Nägu koduaknas. -        lk. 276-281
24.  Samas: Kiri Kalju Lepikule. - lk. 286-295
25. Samas: Noor Kalju Lepik. - lk.296-30
26. Samas: K. Lepik. Kerjused treppidel. - lk. 80-81
27. Samas: K. Lepik. Muinasjutt Türgimaast. - lk. 92-94
28. A. Mägi. - Rmt. : Kalju Lepik, 1993.
29. Rmt.: K. Lepik. Personaalnimestik, 1990.
30. Öötüdrukut lugedes. K. Lepik. Öötüdruk. - Sirp 30/1992
31. V. Vaher. - Luuletaja suurusest. K. Lepik. Pihlakamarja rist. - Looming         7/1998
32. P. Olesk. - Kalju Lepik meie keskel (07.10.1920 - 30.05.1999). - Looming        10/1999