Paul Kuusberg.
1. O. Jõgi. - Mõtteid teise sõjaromaani puhul. P. Kuusberg. Enn Kalmu kaks  mina. -   Looming 10/1961

2. O. Kruus. - Auhinnatud eepik ja lüürik. (Kuusberg, Vaarandi) - Looming 8/1965
3. NE preemia laureaatideks P. Kuusberg ja D. Vaarandi. - Looming 8/1965
4. K. Kivi. - Meenutusi sõjakaaslase juubeli puhul. P. Kuusberg 50. - Looming 4/1966
5. R. Krusten. - Inimese saatus, rahva saatus.....P. Kuusberg. Südasuvel. - Looming 7/1967
6. M. Kalda. - Aususe nimel. P. Kuusberg. Naeratus. - Looming 5/1971
7. Ü. Tonts. - Annes Koppeli lugu. P. Kuusberg. Vabaduse puiestee.- Looming 12/1971
8. Ü. Tonts. Sündmusteta öö ja öötäis mõtteid. P. Kuusberg. Üks öö. - Looming 7/1973
9. M. Kalda, - Müüridest ja katustest. - P. Kuusberg 60. - Looming 4/1976
10. O. Jõgi. - Süvenemine ajastusse:inimene ja tema probleemid. P. Kuusberg. Vihmapiisad. -   Looming 5/1976
11. Ü. Tonts. - Ööbiku Juss, Andreas Jallak ja meie. P. Kuusberg. Linnukesega. - Looming 4/1978
12. P. Lias. - Lood ei kordu. P. Kuusberg. Meie kiisul kriimud silmad. - Looming 11/1980
13. Küsimisi ja kostmisi: Paul Kuusberg, Lembit Remmelgas - Rein Veidemann. - Looming   5/1985
14. O. Jõgi.-  Paul Kuusberg mujaltvaates. - Looming 4/1986
15. O. Jõgi. - Paul Kuusberg viiekümne rajal. - Keel ja Kirjandus 4/1966
16. O. Jõgi. - Iseenda lahtiraiutud sihtidel. - Keel ja Kirjandus 11/1967
17. P. Kuusberg. - Vastus Keele ja Kirjanduse ringküsitlusele. - Keel ja Kirjandus 2/1974
18. N. Andresen. - Eneseteostus ajaloo pihtide vahel. P. Kuusberg. Vihmapiisad. - Keel ja  Kirjandus 7/1976
19. O. Jõgi. - Paul Kuusberg ja analüütiline romaan. - Keel ja Kirjandus 4/1976
20. O. Jõgi. - Loomingu värsketes jälgedes. N. Andresen.-Rmt.: Paul Kuusberg. - Keel ja  Kirjandus 12/1977
21. H. Runnel. - Kaudne kõneviis ehk Paul Kuusbergi nõrkus ning tugevus. P. Kuusberg.  Meie kiisul kriimud silmad. - Keel ja Kirjandus 12/1980
22. P. Lias. - Paul Kuusberg ja nüüdisromaan. - Keel ja Kirjandus 4/1986
23. J. Kaplinski. - Saateks: Austatud paul Kuusberg. - Vikerkaar 9/1992
24. R. Rimmel. - Kuusbergi kolmveerandsada. - Aja Pulss 8/1991
25. K. Kurg.- Rööpnemistest. Ääremärkmeid. P. Kuusberg. üks öö. - Sirp ja Vasar 29/1975
26. N. Andresen. - Lugusid meie ajast. P. Kuusberg. meie kiisul kriimud silmad. - Sirp ja  Vasar 34/1980
27. P. Lias. - Kui poleks Kuusbergi. Kakskümmend aastat hiljem. P. Kuusberg 80. - Keel ja   Kirjandus 4/1996
28. H. Grabbi. - Rmt.: Tulgu uus taevas, 1999. - lk. 197, 212-213
29. O. Remsu. - Nii tõekuulutust kui mängu. 1984. a. eesti proosast. - Looming 3/1985, lk.400-401
30. U. Uibo. - Eesti juturaamat 1986. - Looming 3/1987, lk. 402
31. M. Unt. - Üle või välja vaadates. - Looming 3/1988, lk. 397
32. V. Villandi. - Toimetaja või kirjanik? - Looming 4/1991, lk. 540-542
33. H. Kaints. - Pahempoolse sotsialisti mälestused.P. Kuusberg. Rõõmud ja pettumused. -    Looming 11/1996, lk. 1572-1575