ERNST ENNO. = VALGERISTI JUHAN= SOOSAARE ERNI
  1. V. Krimm. - Oma hing on oma kuld: E. Enno 100. sünniaastapäevaks. -

         Looming 6/1975
  2. Koolinõunik Ernst Enno.     Nõukogude Naine 8/1978
  3. E. Säärits. - Ernst Enno luule lättest ja kunstijõust. -  Keel ja Kirjandus 6/1975
  4. A. Must. - Ernst Enno kodu Valgas on alles. -   KK  5/1987
  5. R. Jõerand. - Rändaja igatsus. -     Eesti Maa 22/1995
  6. A. Kull. - Me sügavam sisu. -           Postimees 134/1995
  7. Loman, F. - Ernst Enno koolinõunikuna. -  Haridus 1/1994
  8. Ernst Enno - 100. -     Kultuur ja Elu  8/1975
  9. E. Säärits. - Valge ristikheina ja kaarnakivi luule. E. Enno viimane luuletus   "Valge unistus" ( 1934). -   Sirp ja Vasar 23/1975
10. E. Säärits. - Ernst Enno luuletajateest. -    KK 6/1965
11. O. Kruus. - Ernst Ennost. -Rmt.: Apokriiva lood.- lk. 81-82
12. V. Alttoa. - Ernst Enno luuletajateelt. -   Edasi 08. 03/1959
13. A. Eelmäe. - Ernst Enno: 25 aastat surmast. -  Sirp ja Vasar 06.03/1959
14. O. Kuningas. - Ernst Enno ja Hiiumaa. -  Nõukogude Hiiumaa 07.03/1959
15. H. Kään. - Mälestusi ernst Ennost: luuletaja õe Emilie Enno jutustusest. -
         KK  1/1961
16.H. Niit. - Ernst Enno: Luuletaja 25. surma-aastapäevaks. -
       Nõukogude Õpetaja 07.03/1959
       Õhtuleht 06.03/1959
17. J. Pihlak. - Haapsalu lastelaulik: E. Enno 85. sünni-aastapäevaks. -
       Töörahva Lipp 09.06/1960
18. A. Suur. - Ernst Enno: 85. sünni-aastapäevaks. -   Uus Tee 07.06/1960
19. J. V. Veski. - Mälestusi Eesti kultuurielust. -   KK  6/1961
20. E. Vingissaar.- Tähistati Ernst Enno sünnikoht (Valguta, Tartu rajoon). - 
       Nõukogude Õpetaja 11.06/1960
21. G. Noa. - Ernst Enno ja BÖ YIN RA. -    Looming 5/1989
22. R. Hinrikus. - Eesti kultuurilooline arhiiv: Enno, Tuglas, Hurt, Kallas.
         Edasi 83/1989
23. N. Andresen. - Rmt.: Terendusi, Tln., 1979. - lk. 204-206, 236
24. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu, Tln., 1969, III kd. -lk. 11, 28, 47, 61, 79,       119, 298, 321, 324, 362, 471, 485-496, 504, 642.
25. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu IV; I ja II. - I : lk.89, 90, 96, 108, 182, 282,     492. II: lk. 363,364, 423, 424, 429, 430, 432, 446, 482.
26. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1977. - lk. 78, 189, 232.
27. Rmt. Kirjanduse jaosmaa, 1980. - lk. 153, 154.
28. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1984. - lk. 10, 56, 216.
29. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1985. - lk. 95, 125, 126.
30.V.Vaher. - Kui hõbe eluvete pääl: E. Enno. Rändaja õhtulaul.-
         Looming n1/1999
31. P. Rummo.-Rmt.: Kirjatähe kammitsas, Tln. 1977. - lk. 90, 94, 96, 97, 101, 203-207, 209, 323.
32. H. Runnel.- Rmt.: Jooksu pealt suudeldud, Tln., 1998. - lk. 21-22, 96-97,          99-102, 108, 193, 271, 506.
33. E. Sõgel. - Rmt.: Kirjandusloo lehekülgedelt, Tln., 1963. - lk. 203, 297.
34. O. Kruus. - Rmt.: Kirjanduslik Otepää. -Tln., 1969. -lk. 20-29, 31, 33, 50, 52, 112.
35. T. Liiv. - Ernst Enno ja teosoofilise Eesti ideoloogia: E. Enno. Rändaja     õhtulaul. -      Postimees  205/1998
36. R. Krusten. - Rmt.: Eesti lastekirjandus, 1995.- lk. 23, 29, 71, 74-76, 79, 86,                        100, 102, 105, 108, 114, 116, 117, 119, 120, 154, 166.
37. H. Grabbi. - Rmt.: Tulgu uus taevas, 1999.- lk. 242, 261.