Henrik Visnapuu (Tulihänd).
1. H. Peep. - Henrik Visnapuust ja tema pärandist. - Looming 1/1965
2. Tähistati H. Visnapuu sünnipäeva. - Looming 2/1965
3. P. Rummo. - Sii ja prohveti romaan.H. Visnapuu seni tundmatuid      luuletusi. - Looming   1/196
4. H. Peep. - Henrik Visnapuu 90. - Looming 1/1980
5. P. Rummo. - H. Visnapuu kolme isamaalaulu jälgedel. - Keel ja Kirjandus 7/1966
6. Lisamärkmeid H. Visnapuu puhul. - Keel ja Kirjandus 11/1966
7. P. Rummo. - Ingi ja Visnapuu kirjavahetus. - Keel ja Kirjandus 2, 3, 4, 6, 7/1968
8. Õ. Kepp. - Henrik Visnapuu neljas armastus. - Keel ja Kirjandus 1/1990
9. I. Külvet. - Visnapuu, Visnapuu auhinnast ja selle aust ning hinnast. - Keel ja   Kirjandus     7/1994
10. H. Peep. - Visnapuu luuleteoreetikuna. -  Keel ja Kirjandus 1/1989
11. V. Adams. - Üks mälestuskild. - Keel ja Kirjandus 11/1990
12. Henrik Visnapuu 100. - Reede 1/1990
13. A. Poltan. R. Viidalepp. - Henrik Visnapuust ja Ahunapalu koolist. - Keel ja Kirjandus   4/1960
14. S. Kiin.-  Henrik Visnapuu isamaaluule ilmavaatest. - Looming 7/1988
15. P. Rummo. - Kirjadest Ingile. - Looming 1/1967
16. O. Kruus. - Rmt.:Apokriiva lood. - lk. 111-114
17. H. Peep. - Rmt.: Henrik Visnapuu, 1989
18. H. Peep. - Rmt.: Pilk peegli taha. - lk.271-306
19. P. Rummo. - Rmt.: Mitme laulu lood. - lk.66-68
20. Rmt.: Väliseesti kirjandus, 1991 - 6.7. 10, 14, 15, 29, 30, 46, 67, 68, 98.
21. O. Kruus. - Rmt.: Kirjanduslik Otepää. - lk.65, 68-69, 88-89, 114.
22. E. Priidel. - Rmt.: Viljandi kirjamehed. - lk.83, 116
23. Rmt.: Väliseesti kirjanikke. Valiknimestik, 1989. - lk. 116-119.
24. K. Kudu. - Millal sünnib inimene? Henrik Visnapuu tee. - Edasi, 03. 06/1988
25. K. Ristikivi. - Rmt.: Viimne vabadus. Millal sünnib luuletaja? - lk.187-189
29. M. Volt. - Visna roosas ümbrises. H. Visnapuu "Mu ahastus ja armastus". -  Vikerkaar  2/1994
30. H. Grabbi.  - Rmt.: Tulgu uus taevas, 1999. - lk.26,77, 78-80, 81, 153-155, 180, 192, 197, 228, 231, 239, 241, 253, 267.
31. A. Aspel. - Rmt.: Kirjad Pariisist. - lk. 261-262, 265, 280, 291, 378, 533-534.