Arvo Mägi.

1. E. Teder. - Arvo Mägi ja Tartu. - Edasi 140/1988

2. V. Uibopuu. - Arvo Mägi õppinud kirjanikuna. - Keel ja Kirjandus 11/1993

3. O. Kruus. - Arvo Mägi ikka heas vormis- -Postimees 114/1992

4. E. Teder. - A.Mägi.Kirjanik, esseist ja ajakirjanik. - Kultuur ja Elu 7/1993

5. A. Järv. -Arvo Mägi ja Tartu vaim. - Postimees 135/1993

6. J. Isotamm. - Arvo Mägi tuleb koju. - Postimees 123/1993

7. Ü. Tonts. - Veel kord. Arvo Mägi 80 - Postimees 220/1993

8. J. Kronberg. - Eurooplase novellid. A. Mägi "Lugu lahti". - Postimees 287/ 1994

9. Ü. Tonts. - A. Mägi Eesti maapaokriitikast(2 pilti) - Postimees 276/1994

10. A. Viires. - Väike külaelu käsiraamat. A. Mägi "Endisaja elu-olu. Kuidas ehitati Põhja-Tartumaal 1920- 1940". - Keel ja Kirjandus 8/1994

11. J. Kivimäe. - Korrespondentsintervjuu Arvo Mägiga. - Keel ja Kirjandus 6/1993

12. V. Uibopuu. - Kuidas raamatud on tehtud ehk Arvo Mägi õppinud kirjanikuna. - Keel ja Kirjandus 11/1993

13. Ü. Tedre. - Neile, kes armastavad jutustusi isamaa sündinud asjust. Arvo Mägi "Risti riik. Uued isandad. Karvikute kroonika" - Kodumaa 10/1993

14. R. Kruus. - Esto-armastus. A. Mägi "Kolm koda. Romaan Stockholmi suvest 1980". - Looming 3/1989

15. R. Kruus. - Seletuspildid Euroopa rahvaste ajaraamatule. A. Mägi "Nigulapäev. Kümme variatsiooni". - Looming 9/1989

16. O. Kruus. - Ajalugu koju kätte. A. Mägi "Risti riik". - Reede 14/1993

17. E. Teder. - Arvo Mägi 80 - Sirp 23/1993

18. Ü. Tonts. - Võimaluste puudumine ja veel üks võimalus. A. Mägi "Kolm võimalust". - Keel ja Kirjandus 12/1996

19. A. Kaalep. - Arvo Mägi - memuarist ja kroonik (Vt. A. Mägi "Mis meile meelde on jäänud".Akadeemia, 9-12/1996 ja 1-6/1997) - Akadeemia 9/1997

20. J. Kronberg.- Elupuu: A. Mägi "Risti riik. Uued isandad." - Vikerkaar 6/1993

21. H. Grabbi. Rmt.:Tulgu uus taevas", 1999. - lk. 42, 137, 189, 192, 231,246.