Juhan Jaik.
1. R. Krusten. Rmt.: Lastekirjandus, 1995, Tartu.-lk. 100, 101, 102, 109, 114, 117, 125, 129, 138, 140, 141, 158, 174, 218, 222, 235.

2. A. Jaaksoo. Rmt.: Kes on kes ja mis on mis eesti lastekirjanduses, Tln.:1987; - lk. 66-67.
3. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu 1., V - lk.360.
4. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu 2., IV - lk. 36, 39, 43, 54, 55, 99, 215, 216, 237-239, 283, 424, 426, 430, 432, 433, 412-442.
5. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu 2., I - lk. 65, 82, 97, 103, 108, 477.
6. M. Kalda. Rmt.: Kirjandusest ja kriitikast.-Tln.: 1976 - lk.130, 131, 133.
7. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1986 - lk. 80, 218, 236.
8. H. Peep. Rmt.: Tähtraamat, Tln.: 1978 - lk. 107, 109, 115, 117, 122.
9. R. Mirov. - J. Jaigi "Võrumaa juttude" rahvaluuletaustast. - Looming 12/1989
10. R. Krusten. - J. Jaik ja tema "Hunt". - Keel ja Kirjandus 1/1999
11. H. Krull - Tung ja iha .J. Jaigi muinasjutulised fantaasiad. - KK 9/1999
12. M. Kõiv. - Juhan Jaik."Vihmatark ja Luudermikk". - KK 1 ja 2/1999
13. Ü. Tonts. - Pombiga 60 aastat hiljem. J. Jaik "Pombijutud". - Postimees 43/1994
14. T. Haug. - Juhan Jaigi uustrüki puhul. J. Jaik. "Kaarnakivi". - Sirp ja Vasar 47/1980