MAIT METSANURK (Eduard Hubel).

1. K. Kivi.- Märkmeid memuaarkirjandusest. - Looming nr.11, 1948
2. R. Sirge.- Metsanurgast ja "Punasest tuulest".-          L. nr. 1, 1956
3. R. Sirge.- M.Metsanurga "Ümera jõel" sirvides.-       L. nr. 2, 1957
4. R. Parmas.- M. Metsanurga esimestest romaanidest- L. nr. 9, 1957
5. N. Andresen.- Pöörde-eelsete inimeste romaan.
                            "Suvine pööripäev".          L. nr. 9, 1957
6. Mait Metsanurga viimne teekond.-          L. nr. 9, 1957
7. M. Metsanurk 19.XI 1897 - 21. VIII 1957         L. nr. 9, 1957
8.  E. Nirk. - M. Metsanurga kirjanikumissioon.-       L. nr. 11, 1979
9. L. Uustalu. - M. Metsanurga ajaloolised romaanid.- L. nr. 11, 1979
10. A. Säärits - M. Metsanurk ja ta ühiskondlik-poliitilised näidendid.-     L. nr. 6, 1980
11. A. Gross.- M. Metsanurga loomingulise tee algus-Keel ja Kirjandus nr.11,1959
12. A. Gross.-M. Metsanurga näidendid.-       KK nr.  9, 1959
13. 80 a. M. Metsanurga sünnist -   Noorte Hääl 19.11.1959
14. P. Lavi.- M. Metsanurk Võrus.-  Töörahva ELU     19.11.1959
15. S. Pihlakas.- "Vagade elu"   - Punane Täht         16. 05.1961
16. E. Pirk.- Otsime Ümera lahingupaika.-Sirp ja Vasar   22.06.1962
17. F. Tuglas.- Rmt.:Valik kriitilisi töid. -Tln. 1959, lk.   505-514
18. S. Vahtre - "Ümera jõe" uustrüki puhul.- Nõuk. Õp.  21.10.1961
19. S. Vahtre.- Ümera kangelaste jälgedel.- Nõuk. Kool nr. 12, 1961
20. T. Liiv.- Eesti novell aastail 1926-1930.-  KK nr. 3, 1979
21. T. Liiv.- Metsanurga novellid "Epp" ja "Jumalata KK 11,1979
22. T. Haug.- Lugu "Kindrali pojaga".-       KK 11, 1979
23. H. Kattai.- M. Metsanurga viimased suved.-     KK 11, 1979
24. H. Puhvel.- Metsanurk ja eesti kriitiline realism.- KK 11, 1979
25. J. Toomla.- Metsanurga kirjavahetusest Leeni Ploompuuga.-
             KK 11, 1979
26. E. Teder.- Mait Metsanurgale mõeldes. M. Metsanurk - 100
     Väljavõtteid omaaegsetest arvustustest.- Sirp ja Vasar nr. 47, 1979

27. V. Rohtla.- Mälestuskivi kodutalu asemel.-    Edasi nr. 266,1989
28. J. Kaljuvee, T. Lõiv.- Metsanurga sünnitalu.- Kult. ja Elu 5/1988
29. H. Vihma.- J. Aaviku ja M. Metsanurga kirjavahetus.- KK 6 ja7, 1981
30. E. Priidel.- Rmt.: Viljandi kirjamehi.
31. H. Puhvel.- Rmt.:Kirjandus muutuvas maailmas.1987-Möödus
     sajand.
32. Ü. Tonts.-Rmt.:Vaateid ja väiteid, 1982.-Metsanurga ajaloolistest               romaanidest.
33. R. Alekõrs.- Rmt.:Jutt on see kooruke. Tln.;1965.-lk. 229,230, 254
34. N. Andresen.-Rmt.:Suits ja tuli. Tln.,1983.- lk.144,288, 317
35. N. Andresen.- Rmt.:Terendusi-Tln., 1979.- lk. 59, 61
36. Rmt.:Eesti kirjanduse ajalugu.-Tln.:1969 III- lk-11, 13-14, 28, 45-46, 53, 119, 294, 299, 315-319, 322, 330, 335, 388, 419-436, 517, 519, 560, 586, 621, 623-624, 626, 643.
37. Rmt.:Eesti kirjanduse ajalugu IV-1.- lk8, 11, 13, 30, 36, 38, 43, 44, 46, 52, 58, 61, 63, 66-68, 72, 73,77, 80, 81, 84, 103, 114, 116, 118, 120, 142, 147, 208, 343-367, 376, 394, 411, 445, 448, 449, 451, 452, 463, 490, 493, 495, 497, 499, 500.
38. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu IV-2. Tln.:1984- lk. 10, 11, 17, 22, 27, 30, 36, 38-40, 42-44, 47, 48, 50, 52-55, 58, 59, 62, 63, 65-67, 99, 100, 103, 106, 132, 187, 280, 292, 303, 369, 398, 399, 402-404, 407, 415, 432, 467, 481,482, 505, 506.
39.O. Jõgi.- Rmt.:Hetki ja viipeid.Tln.:1988, lk. 19, 74, 84, 90, 91,106-108, 112-115, 123, 127, 132,133, 144, 156, 302.
40. O. Jõgi.- Rmt.: Vaod ja varjud, Tln.:1975, lk. 63, 106, 107
41. A. Annist.- Rmt.: Elu ja luule, Tln.: 1987, lk. 11, 206-214, 265.
42. V. Mettus.- Retsensioon Metsanurga näidendile "Umbrohu juured".-  Postimees nr.253, 28.10.1933, lk.4
43. R. Janno.-Retsensioon Metsanurga näidendile "Haljal oksal".-
      Postimees nr. 92, 21.04.1932
44. J. Jaik.- Retsensioon Metsanurga näidendile "Agulirahvas läheb      ajalukku".- Postimees nr. 10, 13.01.1932
45. J. Jaik. - Retsensioon Metsanurga näidendile "Haljal oksal".-
      Postimees nr. 59, 10.03.1932
46. Kirjanduslik kohus
Vastse-Otepää haridusseltsis "Vambola".Kohus Metsanurga teose "Vahesaare Villem" peategelase üle.

      Postimees nr. 145, 31.05.1934
47. N. Andresen.-Retsensioon Metsanurga draama "Kindrali poeg" kohta.-     Postimees nr. 286, 21.10.1926