KARL RISTIKIVI.
  1. Ü. Tonts.- Kas Ristikivi tuleb veel lähemale?
 R. Neithal. -Karl Ristikivi. Arengulooline essee. -Postimees nr. 147/1994

  2. L. Laasimer. - Mälestusi Karl Ristikivist. -       Edasi nr. 244/1987
  3. R. Hinrikus. - Karl Ristikivi ja Tartu -    Edasi nr.238/1987
  4. E. Paaver. - K. Ristikivi viimane elupaik Eestis. -Edasi nr. 89/1988
  5. J. Kruusvall - Paguluse paradoksid. -    Maaleht nr. 20/1990
  6. H. Peep. - Inimese teekond kaduvas ajas.
     K. Ristikivi. Nõiduse õpilane. -         Postimees nr. 164/1994

  7. R. Hinrikus. - Karl Ristikivi - 75. -        Sirp ja Vasar nr. 42/1987
  8. A. Valton. - Paar ettepanekut Ristikivi ja teiste asjus. -
             Kultuur ja Elu nr. 1/1988
  9. K. Tarand. - Minugi tee ei ole veel lõppenud. -  Edasi nr. 11/1990
10. O. Kruus. - Ristikivi nimest. -      Edasi nr. 57/1991
11. O. Kruus. - Ristikivide suguvõsast. -        Kultuur ja Elu nr.5/1994
12. Avati Ristikivi muuseum. -      Kultuur ja Elu nr. 12/1991
13. V. Salo. - Usutelu Karl Ristikiviga. -     Sirp ja Vasar nr. 53/1988
14. K. Ristikivi kirju Hilja Vihalemale. - Keel ja Kirjandus nr. 10/1987
15. K. Ristikivi õpingutest Tallinna kolledžis. -   Keel ja Kirjandus nr. 4/1987
16. Tartus esimene Ristikivi päev. -     Keel ja Kirjandus nr.3/1989
17. H. Rebane. - Karl Ristikivi 80. -   Keel ja Kirjandus nr. 1/1993
18. J. Kronberg. - Lisandusi K. Ristikivi kirjanduslikule biograafiale. -
          Keel ja Kirjandus nr.11/1994
19. R. Sepp. - Karakter ja keskkond K. Ristikivi Tallinna triloogias-
           Keel ja Kirjandus nr. 5/1970
20. E. Lillemets. -  Rikka mehe päevaraamatust. -
   Karl Ristikivi. Lohe hambad. -  Looming nr. 4/1988

21. H. Peep . - Karl Ristikivi - in memoriam. -  Looming nr. 10 /1977
22. Ü. Tuulik. - Liiva kadunud araabia linnad. -  Looming nr. 6/1980
23. E. Nirk. - Kuidas kujutada inimese eluteed?
  Karl Ristikivi. Tallinna triloogia. -  Looming nr. 8/1981

24. O. Kruus. - Karl Ristikivi päritolu ja noorpõlv. - Looming nr. 10/1982
25. Rmt.: O. Kruus. Apokriiva lood. - lk. 176-181
26. Rmt.: Väliseesti kirjanikke. -Karl Ristikivi. -lk. 82
27. Ü. Tonts. -  Mõttelooline Ristikivi.- K. Ristikivi. Viimne vabadus .-
          Keel ja Kirjandus nr.9/1996
28. R. Neithal. -Karl Ristikivi kunstivaadetest "Novelli" ja
      "Varjumängu" põhjal. -    Keel ja Kirjandus nr. 2/1996
29. T. Muru. - Raamat K. Ristikivist: E. Nirk. Teeline ja tähed.-
         Vikerkaar nr.4/1985
30. J. Kronberg. - Mängurõõmust sündinud: K. Ristikivi kriminaalromaani
        huvist. -      Vikerkaar nr. 10/1992
31. T. Muru. - Nagu "kahte harusse kasvav puu". Karl Ristikivi luulest.
         Vikerkaar nr.8/1991
32. L. Kanst. -Müüdid K. Ristikivi kahes ajalootriloogias.-Vikerkaar nr. 4/1992
33. Rmt.:A. Kaalep.Kolm Lydiat. - lk. 418-420
34. Rmt.: R. Krusten. Eesti lastekirjandus, 1995.- lk. 100, 101, 107, 128, 130,         144, 145, 156, 174, 219, 222, 235.
35. R. Hinrikus. - Tundmatu Karl Ristikivi. -     Vikerkaar nr. 10/1987
36. Rmt.: H. Grabbi. Tulgu uus taevas, 1999. - lk. 18-20, 67, 121, 132-143,        155, 157, 175, 180, 189, 201, 234, 236, 242.