JUHAN VIIDING (JÜRI ÜDI).

   1. A Reinla. - Kuidas tõlkida Jüri Üdi? - Jüri Üdi. Selges eesti keeles. -
         Keel ja Kirjandus nr.2/1975
   2. T. Liiv. - Juhan Viidingu luule. -J. Viiding. Ma olin Jüri Üdi. -
         Keel ja Kirjandus nr. 11/1978
   3. N. Andresen. - Elulootuse põhjendus. -J. Viiding. Elulootus. -
         Keel ja Kirjandus nr. 3/1981
  4. A. Kaalep. - Püha iroonia. - J. Viiding. Tänan ja palun.-Keel ja Kirjandus     nr. 5/1984 
  5. H. Runnel. - Jüri Üdi sõnakunst. -J. Üdi. Selges eesti keeles. -
         Looming nr. 1/1975
 6. M. Mäger. - Mängumaa ja tagaaetav -    Looming nr. 1/1976
 7. A. Langemets. - Ta on Jüri Üdi. - J. Viiding. Ma olin Jüri Üdi. -
         Looming nr. 6/1978
 8. K. Muru. - Etüüd "Elulootuse" teemal. - J. Viiding. Elulootus. -
         Looming nr. 12/1980
 9. K. Muru.. - Sellest elavast eluloost. - J. Viiding. Tänan ja palun. -
         Looming nr. 7/1984
10. T. Liiv. - Krauklis kui poliitiline institutsioon. - J. Viiding. Osa. -
         Looming nr. 9/1991
11. A. Langemets. - Mets põleb, vihma sajab. - J. Üdi. Armastuskirjad. -
         Sirp ja Vasar nr. 44/1975
12. R. Veidemann. - Üdi ja Viiding või Üdist Viidinguni.
   J. Viiding. Elulootus. -          Sirp ja Vasar nr.33/1980

13. S. Kiin. - Hinge teekond. -J. Viiding. Tänan ja palun. - SV nr. 24/1984
14. J. Rohumaa. - Sõna kestab.-  Postimehe kultuurileht 29. 05.1998
15. K. Kreisman. - Juhan on teatrist ära. -                     -"-
16. K. Tarand. - Igavene esimene juuni. -                     -"-
17. S. Kiin. - Juhan Viidingu tähendusest. -                 -"-
18. T. Kaugema. - Õigus olla õnnetu. -  Postimees nr. 146/1998
19. O. Arder. -Juhaniga saarel suvitamas. - Postimees nr. 146/1998
20. Juhan Viiding . 01.06.1948 - 21.o2.1995  Teater. Muusika. Kino 4/1995
21. T. Kaalep. - Juhan Viiding läheb läbi tühja ruumi.- TMK nr.6/1992
22. R. ja G. Schutting. - Kord püüdis Hamlet kinni.... (Juhan Viidingu teatrist). TMK nr. 6/1992
23. Vastab Juhan Viiding. -    TMK nr. 12/1985
24. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu V, 2. kd.- lk.22, 38, 25, 71, 74, 105,         107-113, 161, 162, 504, 505, 518, 611-616, 622, 627, 630.
25. T. Kallas. Rmt.:Muljeid kirjandusmaastikult. - lk. 38, 89, 156, 166, 172.
26. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1979. - lk. 160, 163, 165,166, 191, 215.
27. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1980. - lk. 154-156, 165.
28. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa ,1981. - lk. 14, 45, 54, 181, 209.
29. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1983. - lk. 8, 53, 123, 132, 158, 176, 178, 180, 181, 182, 193.
30. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1984. - lk. 6, 8, 22, 31, 68, 70, 86, 88, 97, 177, 180, 210, 218, 223, 224.
31. R. Veidemann. - Juhan Viidingu mõttepäevik. -Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1984, lk. 97-104
32. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1985. - lk. 13, 18, 107, 179, 180, 230.
33. Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1986. - lk. 11, 104, 140, 190, 279, 284.
34. Rmt. Kirjanduse jaosmaa, 1987. - lk. 20, 81, 114, 174, 182-184, 226, 227.
35. S. Kiin. - Mälestusi Juhan Viidingust. -  Looming nr. 6/1998
36.Viidingu luule ühes raamatus koos. - Postimees kultuurileht  05.06. 1998
37. H. Krull.- Vähem osa. - J. Viiding. Osa. - Vikerkaar nr. 10/1991
38. M. Tarand.- Katse mõista Paul Viidingu teekonda.- Akadeemia nr. 3/1997

39. M. Tarand. - Rmt.: Ajapildi sees: lapsepõlv Juhaniga, 2008.