HARRI JÕGISALU

  1. H. Ernesaks. -Loodus, oled kui allikas: H. Jõgisalu- 60 -
        Sirp ja Vasar nr.34/1982
  2. A. Jaaksoo. - Tasa ja targu kuuekümneseks. -   Looming nr. 8/1982
  3. A. Põldmäe. - Nõidusest vabastamine.
         H. Jõgisalu. Nõiutud allikas. -      Sirp ja Vasar nr. 49/1974
 4. M. Liivamets. - Keelest, meelest ja eestlaste kiusust. -Maaleht nr. 45/1992
  5. H. Käo. - Kuidas ma aitasin "Maaleiba" küpsetada.
  Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1986. - lk. 195 -199

  6. R. Krusten .- Mitte ainult kärbi lugu.
         Rmt.: Kirjanduse jaosmaa, 1982. - lk. 130-134

  7. H. Väli. - Viie aasta sada üle sirvides.- Rmt.: Mallega ja Kallega, lk. 775
  8. Rmt.: R. Krusten. Eesti lastekirjandus.- lk. 171, 182, 184, 306, 207, 236.
  9. Ringküsitlus kirjanikele: E. Maasik, H. Jõgisalu, H. Rajamaa. -
           Keel ja Kirjandus nr. 3/1990
10. H. Väli. - Kaasakõndimist meie lasteraamatu tegelastega.
  Rmt.: Mallega ja Kallega lk. 96-97
11. H. Väli. - Viiest üheksakümne viieni? -Jah! - H. Jõgisalu. Käopoja tänu.
  Rmt.: Mallega ja Kallega. - lk. 165-167
12. Ü. Tedre. - Mõnus raamat vanadest aegadest. - H. Jõgisalu. Lugusid vanalt    Läänemaalt. -      KK nr. 1/1991
13. "Loomingu " ankeet. - Eesti NSVteeneline õpetaja kirjanik Harri Jõgisalu. -
         Looming nr. 11/1984
14. P. Krondel. - Kes loodust tunneb, oskab ja tahab seda hoida.
         Vestlus H. Jõgisaluga. -   Sirp ja Vasar nr. 7/1986

15. Rmt.: Jutupaunik, 1969. Harri Jõgisalu.
16. H. Kivi. - Innustav eeskuju. -  Nõukogude Õpetaja 25.08/1962
17. H. Väli. - Metsade ja merelaidude mees. -  Pioneer nr.9/1966
18. Harri Jõgisalu: Lühiandmed ning foto. -    Noorus nr. 3/1974
19. Vastab lastekirjanik Harri Jõgisalu. -  Nõukogude Õpetaja 04. 04/1981