AUGUST MÄLK.

  1. A. Vinkel. - August Mälgu lühiproosa ja näidendid. Kirjaniku 80.            sünnipäeva puhul. -      Keel ja Kirjandus nr. 10/1980
  2. A. Hameri. - Võõras vooris ja võimalikus reaalsuses.
         A. Mälk. Kevadine  maa.- Keel ja Kirjandus nr. 1/1965
  3. A. Vinkel. - Sealpool vikerkaart. August Mälgu viimasest teekonnast. -
         Looming nr. 11/1993
  4. H. Mälk. - Minu isa August Mälk. -   Looming nr. 3/1990
  5. August Mälk. 04.10.1900 - 19.12.1987. -   Looming nr. 2/1988
  6. A. Vinkel. - August Mälk Lümandas.  - Looming nr. 2/1987
  7. A. Vinkel. - A. Mälk romaanikirjanikuna. -  Looming nr. 10/1980
  8. M. Kustavus. - Rannaolustik A. Mälgu teostes. - Looming nr. 10/1970
  9. A. Vinkel. - A. Mälk ja Noor-Eesti Kirjastus. - Keel ja Kirjandus nr. 1/1985
10. A. Vinkel. - August Mälgu humanism. -     Keel ja Kirjandus nr. 3/1991
11. A. Vinkel. - A. Mälgu loomingu elufilosoofiline episood.
       A. Mälk. Jumala tuultes. Tee kaevule.-   Keel ja Kirjandus nr.1/1992
12. M. Jõgi. - Augudt Mälk lähedalt ja kaugelt. -   Looming nr. 11/1994
13. R. Laane;S. Rosin. - Lagle talu. -        Kultuur ja Elu nr.5/1988
14. A. Vinkel. - Kirjaniku noorus. -     Looming nr. 5/1984
15. A. Hint. - Kust algab roim?
    A. Mälgu "Kevadist maad "lugedes. - Looming nr. 8/1963

16. M. Jõgi. - Lagle talus avati A.Mälgu kabinet. -     Kultuurileht nr. 41/1995
17. I. Saks. - A. Mälgu taasleitud näidend Lätis. -   Reede nr. 42/1990
18. A.Vinkel.- A.Mälgule pühendatud Saaremaa kirjanduspäev.-Reede nr. 40/90
19. Mälestuskivi A. Mälgule. -     Reede nr.44/1988
20. A. Vinkel.- Kodukandi teema kolmas läbikirjutamine
      August Mälgu loomingus. -      Keel ja Kirjandus nr. 2/1993
21. H. Mälk. - Laglepõlv - lapsepõlv. -    Maaleht nr. 51/1991
22. A. Mälk. - Lagle talu. -             Maaleht nr. 31, 32, 34, 35, 36/1991
23. Ü. Tonts. - Tuntud ja tundmatu August Mälk.
                        A. Vinkel."August Mälk." -    Postimees nr. 17/1994

24. A. Vinkel - A. Mälgu kadunud näidendid. -  Sirp nr. 13/1991
25. H. Rumm. - Rannajutud raskes lastis.- A. Mälk.Tere meri.- SV nr. 1/1992
26. A. Vinkel. - A. Mälk rannakirjanikuna. -  Sirp ja Vasar nr. 4/1980
27. Rmt.: O. Kruus. Apokriiva lood. -    lk.172-174
28.A.Vinkel.-Uuta.Mälgu kohta Saksa okupatsiooni ajast.-Looming nr. 8/1998
29. Rmt.: R. Krusten. Eesti lastekirjandus, 1995.- lk. 101, 130, 154, 218, 219.
30. K. Mihkla. - A. Mälgu loominguline tõusutee. -  Varamu nr. 5/1939
31.A.Vinkel.-August Mälk kõverpeeglis.-Akadeemia nr. 9/2000, lk. 1899-1909
32. Rmt.: A. Vinkel. August Mälk. -1997, Tartu
33. Rmt.: A. Vinkel. August Mälk. -1993, Tallinn.
34. V. Auväärt. -August Mälk - inimene ja kirjanik.
       Kiirusutelu Aarne Vinkeliga. -   Keel ja Kirjandus nr. 10/2000
35. A. Vinkel. - A. Mälk okupatsioonide võrendikes. - Looming nr. 10/2000
36. A. Vinkel.  A. Mälk kirjade valgusel. -     Keel ja Kirjandus nr. 5/2001