AUGUST GAILIT.

1. L. Siimisker.- August Gailiti "Karge meri" ja Ruhnu.// Looming nr. 7/1994.
2. J. Jõulu.- Lähemale August Gailitile.//Haridus nr. 6 ja 7-8/1992.
3. T. Liiv.- Internaalne Gailit.//Looming nr. 8/1991.
4. K. Gailit.- August Gailitit meenutades.//Looming nr. 1/1991.
5. A. Puhvel.- Romantilise teekonna algus: Tähelepanekuid August Gailiti       varasemast loomingust.//Keel ja Kirjandus nr. 1/1991
6. M. Kasterpalu.- Kui August Gailit Vanemuise direktor oli.//TMK nr.1/1991.
7. Väliseesti kirjanikke.//Rmt.: Tln., 1989.-lk. 20
8. V. Raun.- Kui karge on karge meri?: Tallinfilmi mängufilm "Karge meri"//
       TMK nr. 5/1982
9.T Haug.- August Gailit pärast sündi kinolinal.//Sirp ja Vasar, 5.11.1982.
10. T. Haug.- "Pea vastu veel mõnikümmend talve...": Tallinfilmi mängufilm    "Nipernaadi".//TMK nr. 8/1983.
11. E. Heinsalu.- Nipernaadi. Ühe veidriku rännust: Mängufilm            "Nipernaadi"//Noorte Hääl 14.07.1983.
12. J. Ruus.- Toomas Nipernaadi filmielu: Mängufilm "Nipernaadi"//Sirp ja               Vasar, 28.10.1983.
13. E. Peep.- Gailitlik stiilifenomen: August Gailit eesti kirjanduses.//Looming    nr. 11/1984.
14. T. Jookus.- August Gailiti talvenukrus.//Sirp ja Vasar , 27.09.1985.
15. August Gailiti kirjad Friedebert Tuglasele ajavahemikust 1918-1926// Rmt.:  Tartu, 1996.
16. August Gailiti kirjad Eesti Kirjanike Kooperatiivile.//Rmt.:Tartu, 1999
17. J. Kronberg.-Traagiline põgenemisteekond: A. Gailt "Üle rahutu vee".//                Eesti Päevaleht, 18.01.1999.
18. R. Varblane.-Kindralitest reameesteks. //Eesti Päevaleht, 01.03.1998.
19. Ü. Tonts.- Vabadussõda kui romantiline retk: A. Gailit "Isade maa" //   Eesti Päevaleht 11.07.1996.
20. T. Liiv.- August Gailit - 100. // Sirp nr. 2/1991
21. M. Susi.- Ühe diplomitöö tulemustest: U. Mikk "Eraelust akadeemilise       eluni.// Looming nr. 2/1987.
22. H. Puhvel.- Muserdatud generatsiooni lugu. Tähelepanekuid A. Gailiti         varasemast loomingust.//Keel ja Kirjandus nr.1/1991.
23.Ü. Tonta.- Noa laevaga üle Läänemere: A. Gailit "Üle rahutu vee".//Keel ja      Kirjandus nr. 6/1999
24. O. Kruus.- A. Gailitil tuleb suurjuubel.// Edasi nr. 242/1990.
25. K. Ristikivi.- Kas mäletad, mu arm? : A. Gailit. "Kas mäletad, mu arm? //                    Rmt.: "Viimne vabadus", Tartu, 1996.
26. K. Ristikivi.- August Gailitit mälestades. // Rmt.: "Viimne vabadus" lk.195.
27. K. Ristikivi.- Nipernaadi meie südames.// Rmt.: "Viimne vabadus" lk. 196.
28. H. Grabbi.- Virvendusi muinasmaalt: A. Gailiti raamjutustuste tsükli      puhul// Rmt.: "Tulgu uus taevas", Tln., 1999.
29. O. Kruus.- Rmt.: Kirjanduslik Otepää.//Tln., 1969, lk. 63, 65, 67-70, 80-81.
30. R. Susi.- August Gailit - 100.//Kultuur ja Elu nr. 12/ 1990.
31. M. Susi.- Märkmeid A.Gailiti romaanist "Leegitsev süda"//Looming      nr.7/1987, lk. 970-976.
32. K. Gailit.- August Gailitit meenutades.//Looming nr. 1/1991, lk.88-95.