ARVED VIIRLAID, proosakirjanik ja luuletaja( 11.aprill 1922)

1 .A.Valmas.-Arved Viirlaid 70     - Keel ja Kirjandus  4/1992
2 .L.Uus.-Ka Viirlaid kodumaal avaldatud    -Reede 46/1990
3 .H.Puhvel.-Arved Viirlaiu mission.       -Postimees 86/1992
4. J.Kruusvall.-Välismaa”kaitstuses” kirjutatud raamatud.
  A.Viirlaid.Saatuse sõlmed.      -Postimees 181/1994
5. A.Oja.-Arved Viirlaid kui aja kirjanik.-A.V.Saatuse sõlmed.-Postimees  70/1994
6. H.Kainits.-Poliitikast puudutatud.-A.V.Saatuse sõlmed.    -Kultuurileht 33/1994
7. P.Lilja.-Head ja pahad soomlased A.Viirlaiu romaanis Märgitud.-Looming 7/1994
8. T.Pruuli.-Lootusrikkalt.-Tutvustame kirjanik Arved Viirlaidu.- Edasi 172/1990
9. A.Valmas.-Rmt.:Väliseesti kirjanikke.Valiknimestik lk.112.
10. Kahe viimase aastakümne eesti pagulaskirjandus.lk.21.
11. P.Kangur.K.Muru.Ü.Tonts.-Väliseesti kirjandus lk.7, 29-32, 58 62 97
12. M.Jõgi.-Arved Viirlaid- ränkade aegade kroonik(4 pilti).-Kultuurileht, 22.juuli/1994
13. V.Vaher.-Valgus tähendab lootust.-A.Viirlaid.Valgus rahnude all.- Looming 7/1991
14.  H.Grabbi rmt.Tulgu uus taevas,1999.-lk.65, 157, 188, 201, 237, 258, 261
15.K.Ristikivi rmt.Viimne vabadus,1996.-Õuduste aasta.A.Viirlaid.Ristideta hauad.
16. R.Hinrikus.-Eriti keelatud kirjanik.   -Eesti Päevaleht, 12.aprill 1999
17. O.Kruus.-Metsapunkrites ja vangilaagrites.-A.V.Vaimus ja ahelais.-Eesti Päevaleht 14.apr.1998
18. Väliseesti kirjanik keeldub Eesti aumärgist .- Eesti Päevaleht 14.märts 1997
19. H.Rebas.- Kiri Arved Viirlaiu õigustuseks.- Eesti Päevaleht 27.märts 1997
20. T.Kirss.-Arved Viirlaiu looming rahvuslikus perspektiivis. -Sirp 20/1998