Artur Alliksaar.

1. A.Kaalep.- Fantaasia killapeod (A.Alliksaar.-Nimetu saar.Näidend.)
   Olematus võiks ju ka olemata olla.Luuletused.-Looming 10/1968
   A.Kaalep.-Kolm Lydiat. Lk.434-439
2. J.Rähesoo.- See maailm ja teised.(A.A.-Nimetu saar.) -Looming 7/1969
3. H.-K.Hellat.- Artur Alliksaar 50 -  Looming 4/1973
4. M.Kasterpalu.- Artur Alliksaar.-    Edasi 184/1989
5. I.Luht.-Prohvet kui lakmus.- Kunstnik Ilmar Maliniga Artur Alliksaarest.-Kultuur ja Elu 2/93
6. A.Alliksaar.-Üksinduse radadel.-    Edasi 89/1989
7. Mälestuskilde Artur Alliksaarest.-     Keel ja Kirjandus 1/88
8. O.Kruus.-Alliksaare ja Kafkaga Kastani tänavas.- Postimees 31/1993
9. A.Ehin.-Boheemlaste kuningas A.Alliksaar 70  Postimees 86/1993
10. T.Liiv.-Artur Alliksaare luule.-     Keel ja Kirjandus 11/1976
11. V.Adams.- Ääremärkusi A. Alliksaare "Olematuse lugemisel.-A.A.-Olematus võiks ka ju olemata olla.-     Keel ja Kirjandus 12/1968
12. P.-E.Rummo.-Artur Alliksaare teine tulemine.
    A.Alliksaar.-Päikesepillaja.     Looming 11/97
13. Märkmeid Artur Alliksaare luulest.-K.Muru.rmt.-Kodus ja külas, lk.67-87
14. A.Kaalep.-350 aastat eesti luulet.-A.Kaalep.Rmt.-Kolm Lydiat, lk.28
15. A.Kaalep.-A.Alliksaare 37 luuletust.-A.A.-Luuletused,1984
    A.Kaalep.-Rmt.-Kolm Lydiat, lk.440-443 ja  Edasi 70/1984
16. Artur Alliksaare kirju.-    Akadeemia 1- 2/1990
17. Mõte A.Alliksaare luules ja tema luule mõte.
    H.-K.Hellat.Rmt:Raamatu sisse minek,Tln.:1991, lk.115- 135
18. Artur Alliksaar.-Eesti kirjanduse ajalugu 2 V. –lk.368- 374
19.  P.-E.Rummo.-Mõtleja ja nägija, poeet igatahes.
20 .A.Ehin.-Pöialpoisid puntrasse.-    Sirp ja Vasar 35/1968
21. K.Muru.-Soovituseks,.A.Alliksaar.-Luule.-Tln.:1976, lk.169 – 173
22. A.Kaalep.-Linda Alliksaare mälestuseks.-  Looming 7/1988
23. M.Kasterpalu.-Ametnik ja poeet.- Vikerkaar 12/1988, lk.65 – 69
24. A.Kaalep.-Inimene ja inimene.-      Vikerkaar 4/1989, lk.95 – 96
25. A.Alliksaar 15.04.1923 – 12.08.1966 ( 2 pilti )- PM Kultuur 12/98
26. Artur Alliksaar.-Luulet.-    Akadeemia 8/1995
27. K.Merilaas.-A.Alliksaare luule pragmaatikast.- Akadeemia 10/1995
28. M.Kõiv.-Pikk õhtupoolik Artur Allikssarega.-   Akadeemia 6/1990
29. A.Alliksaar.-Viis minutit viimistletud viisakust.-Vikerkaar 8/1995
30. A.Alliksaar.-Suur aimus.Järelsõna M.Kasterpalu.-Vikerkaar 5/1989
31. E.Lainevoo.-Keskustelu Alliksaarega Narva laagri laatsaretis.-Akadeemia 8/95
32. M.Grinberga, G.Godins.-A.Alliksaar Daugava kaldalt vaadates.-Akadeemia 8/1995
33. A.Kull.-Ammendamatu Alliksaar.-  Tartu Postimees 16.04.1998
34. U Tõnisson.-Vaade ajajõe taha.-   Maaleht 15/1998
35. A.Merilai.-Kõik on kõige peegeldus (foto).-   Maaleht 15/1998
36. H.Krull.-Valmisolek ja ihaldav produktsioon.Kaks Alliksaart.-Looming 5/98
37. P.Künstler.- Rääkiv mees.-A.A.Päikesepillaja.-  Keel ja Kirjandus 12/1997
38. RMT.:H.Runnel.-Jooksu pealt suudeldud, Tln.: 1998; lk.52, 341, 425
39. M.Milius.-15.aprillil tähistati legendi galeriis Artur Alliksaare  75.       sünnipäeva .-       Sirp 16/1998
40. H.Grabbi.Rmt.:Tulgu uus taevas, Tln.:1999, lk.34, 264
41. I.Vene.-Puhastustuli.-   Looming 1/19994, lk.96 -104