ARTUR ADSON 3.veebr/22.jaan 1889 – 5.jaan.1977
Luuletaja, näitekirjanik, teatrikriitik.

1.O.Kruus.-Kes oli Artur Adson?                                    Edasi, 4.02.1989
2.B.Kangro.H.Keem.J.Kronberg.-Hiliskohtumisi ühe varase luuletusega.-KK 2/1989
3.A.Eelmäe.-A.Adsoni ja F.Tuglase kirjavahetus.- KK10/1989;  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10/1990; 1, 2, 4, 5, 7, 11/1991; 4/1992; 8, 9/1993 2,9,11/1994.                                                                              
4.M.Mäger.-Ristiinimese teekond.-Artur Adson.Vaated.-  L 2/1989
5.H.Visnapuu.-Artur Adson luuletajana.-Varamu 2/1939
6.H.Paukson.-Artur Adson näitekirjanikuna.-Varamu 2/1939
7.J.Jaik.-Adson ja Sänna.-                               Varamu 2/1939
8.R.Hinrikus.-Ühe kirjavahetuse saladus.-Eesti Ekspress 29.07/1999
9.R.Hinrikus.-....kes on minu kõik ja kelleta ma elada ei suudaks.-Eesti Naine 12/2001
10.K.Ristikivi.-Sänna trubaduuri maine matk on lõppenud.-Rmt.Viimne vabadus.
11.R.Hinrikus.-Marie Underi ja Artur Adsoni kirjad pagenduse algupäevilt.-KL 25, 26/1994
12.A.Eelmäe.-Underi-Adsoni kodumaja.-SV 5/1993
13.T.Pruuli.-Artur Adson – Sänna trubaduur.-KE 1/1989
14.J.Kronberg.-Artur Adsoni kadunud maailm.-Edasi  37/1989
15.J.Kronberg.-Artur Adson kodupaigalaulikuna.-KK 21989
16.H.Grabbi.Rmt.-Tulgu uus taevas,1999.-lk.77, 90, 91,156, 188, 228, 239, 248, 253, 258
17.O.Jõgi.-Rmt.Hetki ja viipeid,1988.-lk.74, 107, 114, 118, 123, 147.
18.O.Kruus.Rmt.Apokriiva lood, 1983.-lk.106
19.K.Muru.-Rmt.Vaateid kolmest aknast,1975.-lk.165-226, 173-174, 182-183
20.R.Parve.-Rmt.August Alle ja teised,1983.-lk.53-54, 69-73, 133-134, 139-142.
21.H.Peep.-Rmt.Pilk peegli taha, 1967.-lk.160-188
22.P.Rummo.-Rmt.Kirjatähe kammitsas,1977.-lk.93-97
23.H.Runnel.-Rmt.Jooksu pealt suudeldud.lk.184-185, 208-209
24.Rmt.Väliseesti kirjanikke.lk.14-17
25.T.Haug.-Tarapita ja tarapitalased.-KK 2/1983
26.T.Pruuli.-Artur Adson.-TMK 8/1988
27.H.Keem.-Artur Adsoni elust ja loomingust.-KK 2/1989
28.Ü.Kauksi.-Savikruus lätteviiga.Mõtisklusi Artur Adsonist.-Vikerkaar 2/1989
29.T.Pruuli.-Surmateema A.Adsoni loomingus.-Vikerkaar 2/1989
30.A.Eelmäe.-Ent mis peäp sis olema lauliku mure?-SV,3.02.1989
31.O.Kruus.-Rmt.Kirjanduslik Otepää,1969.-lk-68-69
32.H.Peep.-Artur Adson surnud.-KK 3/1977