ANNA HAAVA (Anna-Rosalie Espenstein, aastani 1939 Haavakivi).

  1. P. Rummo. - Anna Haava elust ja koomingust. - Looming nr. 10/1954.
  2. Anna Haava 90. sünnipäeva tähistamine.-   Looming nr. 11/1954.
  3. Anna Haava 15.10.1864-13.03.1957. -     Looming nr. 3/1957.
  4. Anna Haava viimane teekond. -     Looming nr.4/1957.
  5. P. Rummo. - Inimlikku Anna Haavast. -     Looming nr. 10/1964.
  6. O. Kuningas. - Luule, see ei tule tuulest...: Anna Haava tee realistliku      luuleni. -      Looming nr. 10/1964.
  7. D. Vaarandi. - Pidupäev Palal: Kõne mälestustahvli avamisel Anna Haava             sünnimaja -asemel (18. okt. 1964). - Looming nr. 11/1964.
  8. P. Rummo. - Rmt.: Turistina seitsmendas suurriigis, Tln., 1959. -
         lk. 106-124, 193-195.
  9. P. Rummo. - Anna Haava sõjapaos. -              Keel ja Kirjandus nr. 11/1972.
10. E. Säärits. - Anna Haava noorusluule lätetest ja elujõust. - KK nr. 10/1964.
11. L. Tungal. - Nõmmelill - Põhjamaa laps. -  Eesti Maa nr. 41/1994.
12. A. Sinkel. - Mälestusi Anna Haavast. -         KK nr. 2/1985.
13. Anna Haava viimane laul. -      Maaleht nr. 11/1990.
14. 125 aastat Anna Haava sünnist. -        Eesti Naine nr. 10/1989.
15. Rmt.: Eesti kirjarahva leksikon, Tln., 1995. -        lk.101-102.
16. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu II, Tln., 1996. - lk. 293, 313, 387, 395,    401,451, 548, 553, 554, 636, 650.
17. Rmt.: Eesti kirjanduse ajalugu III, Tln., 1969. - lk. 11, 26, 28, 34, 42, 46-47, 56-57, 61, 67, 77, 81-99, 105, 298, 324,326, 473, 486, 504, 625-626, 628, 644.
18. P. Rummo. - Rmt.:Kirjatähe kammitsas, Tln., 1977. -lk. 94, 97, 197-202,            264, 291.
19. H. Runnel. -Rmt.:Jooksu pealt suudeldud,Tln., 1998. -lk. 15, 181, 424, 476.
20. E. Sõgel.- Rmt.: Kirjandusloo lehekülgedelt, Tln., 1963.-lk. 89, 180, 203,          242, 476.
21.T. Haug.-Anna Haava teine olemine:A.Haava 120.- Sirp ja Vasar 42/1984.
22. R. Krusten. - Rmt.: Eesti lastekirjandus, 1995. - lk. 70, 74, 75.
23. R. Hinrikus. - Unistus täiusest. -   Kultuur ja Elu nr. 6/ 1994.
24. R. Paulus. - Nõmmelille mälestuseks. -  Kultuurileht nr. 43/1994.
25. V. Luik. - Seitse naist. -    Looming nr. 2/1990
26. J. Mägiste. - Mälestuskilde Anna Haavast ja tema perekonnast. - Rmt.: A.  Haava. Mälestusi Laanekivi Manni lapsepõlvest. Trt., 2006. - lk. 457-471.
27. E. Säärits. - Rmt.: Anna Haava. - Trt., 2007.