Arvuti algõpe

Koolitus on mõeldud vanemaealistele lugejatele, kellel puudub või on vähene arvuti kasutamise kogemus.
Koolitusele registreerumisel täpsustatakse Teie eelnev arvuti kasutamise kogemus ja tase. Sellest lähtuvalt koostatakse individuaalne koolitusprogramm.

EESMÄRK:
Õpetada arvuti kasutamist vastavalt lugeja oskustele.

KOOLITUSE SISU:

  • Tutvumine arvuti, klaviatuuri ja hiirega
  • Infootsingu võimalused internetis
  • Turvaline arvuti kasutamine
  • E-posti loomine ja kasutamine
  • Tutvumine e-kataloogiga ESTER
  • Raamatukogu veebilehe kasutamine

OODATAV TULEMUS:

Koolituse läbinud lugeja oskab iseseisvalt leida endale vajalikku kirjandust kasutades e-kataloogi ESTER, sooritada infootsinguid internetis, kasutada raamatukogu veebilehekülge ning suhelda e-posti teel.